Meldcode huiselijk geweld

De veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk, zowel op school als thuis. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Als wij op school het vermoeden hebben dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling gebruiken we het afwegingskader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komen bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp kunnen inschakelen. We kunnen die hulp soms zelf als school bieden, maar het kan ook hulp van Veilig Thuis zijn.

De veiligheid van kinderen vinden wij belangrijk, zowel op school als thuis. We voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Als wij op school het vermoeden hebben dat een kind slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling gebruiken we het afwegingskader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling eerder in beeld komen bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp kunnen inschakelen. We kunnen die hulp soms zelf als school bieden, maar het kan ook hulp van Veilig Thuis zijn.

Het afwegingskader ziet er als volgt uit:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Heeft u vragen over de meldcode? In de documenten vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook terecht bij de intern begeleider en de directie van de school.