Scholengroep Perspectief

CBS Op de Zandtange is onderdeel van Scholengroep Perspectief

Algemene informatie Scholengroep Perspectief.

Stichting Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde.
Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 basisschool voor speciaal onderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door zo’n 2000 leerlingen.
Ongeveer 300 medewerkers zetten zich dagelijks vol enthousiasme en overtuiging in voor deze leerlingen.
De organisatie werkt vanuit een christelijke identiteit, waarin ook ruimte is voor scholen met een algemene levensbeschouwing.

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door een kleine staf. Dit betreft werkzaamheden op m.n. het gebied van secretariaat en administratie, financiƫn, onderwijs en kwaliteit, beheer en ICT.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is ingesteld om mee te denken over het bestuursbeleid en te zorgen voor openheid en transparantie in de organisatie. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met het College van Bestuur, resp. de Raad van Toezicht over alle voorkomende zaken.

Bestuur en toezicht

De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het College van Bestuur. Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Adres bestuursbureau

Loodzetter 7

9502 EW Stadskanaal

0599 612 612

info@sgperspectief.nl

www.scholengroepperspectief.nl