Verlof aanvragen

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit houdt in dat ze in principe geen vrij mogen buiten de schoolvakanties om. Er zijn wel uitzonderingen hierop mogelijk. Meer informatie over de regelgeving omtrent verlof buiten schoolvakanties en verlof in bijzondere situaties kunt u lezen op de site van de Rijksoverheid (link hieronder).

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor bijzonder verlof dan dient u hiervoor het formulier in te vullen. Deze is hieronder te downloaden onder ‘Aanvraag extra verlof’.

Aanvraag extra verlof

Rijksoverheid vraag en antwoord