Passend onderwijs

Passend onderwijs houdt in dat het onderwijs passend is voor het kind. Om dat goed in beeld te krijgen kijken we met de leerkracht, internbegeleider en directie naar wat een kind nodig heeft. Bij kinderen die aangemeld worden stellen we vast wat de onderwijsbehoeftes van het kind zijn. In de meeste gevallen is dat het gewone regulier basisonderwijs, zoals wij ook op school hebben. In sommige gevallen zijn er aanpassingen nodig in het onderwijsaanbod en kunnen we dit als school bieden. Soms blijkt dat een kind meer nodig heeft dan wij kunnen aanbieden. Hierover zijn we dan met u als ouder in gesprek. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling op een andere school.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u meer lezen over het passend onderwijs bij ons op school. U kunt het SOP vinden bij de documenten.