Schooltijden

In overleg met ouders, het team en de MR is afgesproken dat we werken met een vijf gelijke dagen rooster. Dit betekent dat alle kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Groep 1 is op woensdag om 12.00 vrij. Groep 1/2 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, dan mogen kinderen naar binnen en om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.

In dit rooster is het zo geregeld dat alle kinderen op school overblijven. De leerkracht eet met de kinderen en daarna spelen de kinderen een kwartier buiten. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.