Oktober Kindermaand

Dit was wel erg bijzonder! De burgemeester, meneer Sloots, kwam voorlezen bij ons op school!
In het kader van de promotie voor de Oktober Cultuurmaand kwam hij op bezoek bij groep 5-8