Privacyverklaring

CBS Op de Zandtange gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.opdezandtange.nl. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is daarbij van toepassing. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt enkel in het kader van de dienstverlening van CBS Op de Zandtange.

Instellingen betreffende cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. U kunt uw cookie instelling daarmee wijzigen. Wij raden u aan de nieuwste browser versie te gebruiken.

Beveiliging
CBS Op de Zandtange respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, zo wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding met certificaat.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@opdezandtange.nl

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de betreffende websites van de verschillende browsers of via het “Help” menu van de browser die u gebruikt.