Zendingsproject

Elke maandag mogen de leerlingen zendingsgeld meenemen naar school.
Het goede doel voor dit schooljaar is ‘Red een kind’.
We sparen met de leerlingen voor kippen, geiten en koeien voor gezinnen in Afrika.

Alka Schuitema kwam in alle groepen iets vertellen over dit project.

Voor meer informatie www.redeenkind.nl